sdf Пътища | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Пътища
 
Реконструкция и рехабили- тация на път VRC 1015 Нивянин-Борован-Малорад / VRC 1037/ с дължина 11.500 км.
 
 
Реконструкция и рехабили- тация на път Свидня-Искрец- Добърчин
 
 
Реконструкция и рехабили- тация на път VRC 1015 Соколаре-граница с община Борован с дължина 3,0 км.
 
 
Реконструкция и рехабилитация на път SFO2064 гара Струпец-с.Курново-граница с община Ботевград с дължина 12.170км
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг