sdf Телекомуникационни съоръжения | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Телекомуникационни съоръжения
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Обследване, контролни изчисления и нормативни проверки,добавяне на нови SPDH антени,обследване на оборъдването,проектиране на нови ...
 
 
Обследване, контролни изчисления и нормативни проверки,добавяне на нови SPDH антени,обследване на оборъдването,проектиране на нови ...
 
 
Обследване и усилване на съществуваща стомано-решетъчна радиорелейна мачта с обтяжки.Проектиране на нови носачи за ново SPDH оборудване.
 
 
Комплексно проектиране и надзор
 
 
Комплексно проектиране
 
 
 
 
Проектиране и надзор
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Радио-телевизионни транслационни кули
 
 
Радио-телевизионни транслационни кули
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Обследване, контролни изчисления и нормативни проверки
 
 
Добавяне на нови SPDH антени, обследване на оборудването, проектиране на носачи, надзор
 
 
Обследване, контролни изчисления и нормативни проверки,добавяне на нови SPDH антени,обследване на оборъдването,проектиране на нови ...
 
 
Обследване, контролни изчисления и усилване.Проектиране на нови носачи за нови SPDH антени.
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Обследване, контролни изчисления и нормативни проверки
 
 
Комплексно проектиране и надзор
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиане
 
 
Комплексно проектиане
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Комплексно проектиране
 
 
Радио-телевизионни транслационни кули
 
 
Радио-телевизионни транслационни кули
 
 
Радио-телевизионни транслационни кули
 
 
 
 
 
 
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг