sdf Екип | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Екип
инж. Стефан Цанев
 
длъжност: Управител
e-mail: s.tzanev@lupo-bg.eu
 
инж. Велизар Мартулков
 
длъжност: Проектант конструктор
e-mail: v.martulkov@lupo-bg.eu
 
инж. Борислава Бориславова
 
длъжност: Проектант
e-mail: b.borislavova@lupo-bg.eu
 
доц. д-р инж. Димитър Цанев
 
длъжност: Главен проектант
e-mail: d.tzanev@lupo-bg.eu
 
инж. Димитър Митов
 
длъжност: Проектант конструктор
e-mail: d.mitov@lupo-bg.eu
 
инж. Николай Тодоров
 
длъжност: Специалист по част "Телекомуникации"
e-mail: n.todorov@lupo-bg.eu
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг