sdf Лупо инженеринг | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Принципи и организация на дейността
 

Първоначално фирмата е създадена като дружество за консултантско-експертна и проектна дейност.

За всяка задача се сформира индивидуален екип в зависимост от спецификата на обекта. Това се налага от желанието на фирмата да участва в решаването на широк кръг задачи от архитектурната и инженерната практики. Този подход даде своите положителни резултати, което ни дава основание да го запазим като стил на работа.

Основна цел е нашите клиенти да получат една качествена услуга, която да заплатят с удоволствие!

От 2002г. ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е в състояние да изпълнява строителство на жилищни и административни обекти, както и прилежащите към тях улици, алеи, паркинги и зелени площи.

 
 
Създаване
 
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е естествен наследник на ЕТ "РИД" (създадена 1990г.) и ЕТ "РИД" – Стефан Цанев, в съответсвие с измененията в законодателството на Република България.
 
 
Фирмени данни
 
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е регистрирана с решение на СГС от 03.01.2001г. по фирмено дело 14618/2000г., с предмет на дейност - проектиране и дизайн, производство и трансфер на автоматизирани системи и техни компоненти, строителство, консултационно експертна дейност както и всяка друга търговска дейност разрешена от закона.
 
Дружеството се управлява и представлява от собственика инж. Стефан Димитров Цанев.
 
Булстат 130 461 965
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг