sdf Инсталиране на приемо-предавателна ...
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Телекомуникационни съоръжения
Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM-станция на БТК АД
 
КЛИЕНТ: "БТК-Груп" АД
 
Съоръжения тип "TELEMOB"
 
 
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг