sdf Община Борован | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
клиент: Община Борован
Реконструкция и рехабили- тация на път VRC 1015 Нивянин-Борован-Малорад / VRC 1037/ с дължина 11.500 км.
 
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг