sdf Община Бяла слатина | Проектиране и строителство, консултации и експертна дейност
ЛУПО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
клиент: Община Бяла слатина
Реконструкция и рехабили- тация на път VRC 1015 Соколаре-граница с община Борован с дължина 3,0 км.
 
 
TerazidСтройекспертконтролЕС Консултинг